Jednoduché ověření B2B plateb a nevyplacených faktur.

Více o projektu Přidat dlužníka img

Projekt "unpaid.support"

...vznikl jako možná prevence před vytvářením platební neschopnosti podnikatelů, pro ochranu jejich nákladů a času před jinými neplatícími podnikateli, kteří za své objednané služby/zboží "zapomněli" zaplatit. Aktuálně je v systému:

37

Dluhujících firem

55

Faktur po splatnosti

3 250 396

Nevyplacených Kč

img img

Máte neplatící klienty?

Každý může mít dočasný problém s překlenutím nedostatečného cashflow ve firmě. Nicméně objednání si služby/zboží od "kolegy" podnikatele s vědomím, že není na to ve firmě dostatečný cashflow, způsobuje řetězovou reakci platební neschopnosti. Hromadění pohledávek po splatnosti může firmě způsobit nemalé problémy.

Podnikatel není banka

Nevyplacením faktury si objednatel nemůže takovýmto způsobem vytvářet jakýsi "úvěrový rámec" a neřešit daný problém.

Férový přístup a B2B vztahy

Vždy je třeba udržet si dobré vztahy do budoucna a dohodnout se minimálně na splátkách, pokud došlo k dočasné platební neschopnosti.

Výhody a ochrana

Přidáním dlužníka do projektu "unpaid.support" upozorníte jiných na nesolventnost firmy, která v této chvíli nedokáže plnit finanční závazky. Avšak i jinak solidní firmě se může stát, že právě doplatila na vlastních dlužníků a nedokáže dále hradit faktury. Proto se snažíme rozlišovat právě takové případy při zadávání nevyplacených faktur.

Každý má právo na druhou šanci

Nezveřejňujeme profily dlužníků na sociálních sítích, žádné SEO indexace, které zůstávají na webu měsíce po tom, jak dlužník fakturu vyplatil.

Ochrana soukromí a dohoda

Dlužník obdrží upomínku e-mailem, na kterou umí reagovat. Seznam dlužníků není volně přístupný, pro vyhledání je třeba uvést IČ firmy.

img

Ohodnocení dlužníka

Paradoxně každý podnikatel může mít problém s cashflow. Nicméně je rozdíl, pokud se tají a zneužívá důvěru obchodního partnera, nebo se postaví k problému, informuje dodavatele a přijde s řešením.

Ochrana informací

Neposkytujeme Vaše zadané informace inkasním společnostem ani právníkům. Projekt chrání B2B vztahy.

Jak to celé funguje?

Registrujte se v projektu "UNPAID.SUPPORT" a přidejte své dlužníky. Jednoduchá správa nevyplacených faktur, dlužníků, aktuální přehledy.

Jaké informace můžete zveřejnit?

V případě, že je pohledávka podložena, může věřitel právnickou osobu zveřejnit bez obavy z právních následků či porušení ochrany osobních údajů.

Jaké faktury můžete zveřejnit?

Doporučujeme zveřejnit faktury co nejdříve po splatnosti, jestliže nebyly rozporované například podáním reklamace či vypovězením objednávky před dodáním služby.

Co je B2B? "Business To Business"

Jsou to obchodní vztahy mezi dvěma nebo více podniky pro jejich potřeby. Udržujme proto korektní vztahy a vyplácejme to, co jsme si objednali!