logo

Obchodní podmínky

« zpět na úvod

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Uživatel internetového on-line systému UNPAID.SUPPORT (https://unpaid.support) dále jen "server", jehož technickým provozovatelem je společnost G.N.T. Business Services s.r.o., se sídlem Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, DIČ: 2022817346, IČ DPH: SK2022817346 (dále jen "provozovatel"), registrací do systému UNPAID.SUPPORT, bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami. Rovněž prohlašuje, že si je podrobně přečetl, porozuměl těmto podmínkám a zavazuje se je dodržovat. Systém UNPAID.SUPPORT slouží věřitelům - registrovaným podnikatelským subjektům (dále jen "uživatel") ke zveřejňování a správě pohledávek ve společném mezinárodním on-line systému pro správu pohledávek a tím dává souhlas ke zveřejnění těchto informací o svých dlužnících jiným uživatelem tohoto serveru a národních projektů tohoto serveru (kifizetetlenszamla.hu, nevyplacenafaktura.cz, nevyplatenafaktura.sk, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu). Uživatel bere na vědomí, že odpovídá za pravdivost a oprávněnost údajů a informací uváděných o dlužníkovi a pohledávce/faktuře, kterou za dlužníka na serveru eviduje.
 2. Návštěvník projektu NevyplacenaFaktura.cz (http://www.nevyplacenafaktura.cz) nebo jeho jiné národní mutace (kifizetetlenszamla.hu, nevyplatenafaktura.sk, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu) dále jen "projekt", jehož technickým provozovatelem je společnost G.N.T. Business Services s.r.o., se sídlem Tomášikova 2515/3, 058 01 Poprad, Slovensko, IČO: 44 749 465, DIČ: 2022817346, IČ DPH: SK2022817346 (dále jen "provozovatel"), používáním služeb on-line projektu bezvýhradně souhlasí s níže uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami. Rovněž prohlašuje, že si je podrobně přečetl, porozuměl těmto podmínkám a zavazuje se je dodržovat. Projekt je veřejný internetový portál, poskytující fyzickým a právnickým osobám (dále jen "návštěvník") možnost používat on-line placené služby ověřování firem podle názvu nebo IČO firmy. Ověřování spočívá v nalezení záznamů nevyplacených faktur konkrétního podnikatelského subjektu (nebo již vyplacených faktur po splatnosti) v databázi registrovaných věřitelů "uživatelů" správcovského serveru UNPAID.SUPPORT. Zpoplatněný je pouze plný výpis konkrétního dlužníka formou SMS dle níže uvedeného ceníku.

REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Uživatel se zavazuje, že při registraci poskytne pravdivé údaje o své osobě a právnickém subjektu, který zastupuje ze zákona příslušné země místa podnikání. Uživatel se do systému registruje vyplněním a odesláním registračního formuláře na internetové stránce https://unpaid.support. Registrace každého uživatele na serveru je povinná. Uživatel se může na server registrovat jedině jako právnická osoba - tedy firma. Uživatel je povinen uvést v registračním formuláři údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti jako zástupce firmy, taktéž firemní údaje, a na žádost provozovatele serveru tyto údaje prokázat platnými doklady, pokud je o to požádán. Nicméně provozovatel serveru nemá povinnost ověřovat správnost těchto údajů, jakož i evidenci dlužníků a zadaných faktur v registraci uživatele. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit registraci uživatele, a to i bez udání důvodu.
 2. Zrušení registrace - registraci si může zrušit uživatel zasláním e-mailu na office@gnt.sk s žádostí o zrušení účtu, ze svého výchozího e-mailu, na který je registrován daný uživatel.

PRÁVA, POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST

 1. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za úplnost a pravdivost všech údajů, které sám nebo prostřednictvím třetí strany umisťuje na server. Také plně odpovídá za užívání vlastního konta na serveru a souhlasí, že je odpovědný za činy každého svého zástupce, který použije uživatelovy přihlašovací údaje (email a heslo). V žádném případě provozovatel nebude odpovědný za přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné a následné škody vyplývající z použití informace uvedené na tomto serveru nebo využitím jakékoli služby na tomto serveru nebo za všechny nepřímé škody, které vzniknou v důsledku používání nebo neschopnosti používat přihlašovací/uživatelskou službu po registraci nebo kvůli neoprávněnému přístupu třetí osoby.
 2. Uživatel serveru dává na základě všeobecných obchodních podmínek serveru při registraci bezvýhradný souhlas provozovateli na zasílání zpráv "newsletterů" uživateli serveru, obsahujících informace o službách a novinkách na serveru, které provozovatel nabízí, jakož i zprávy obsahující různé informace třetích osob.
 3. Provozovatel neposkytuje uživateli záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybné činnosti a zabezpečení serveru. Nicméně vynaloží maximální snahu a profesionální znalosti k tomu, aby takový možný výpadek serveru nebyl delší než 48 hodin.
 4. Provozovatel má právo kdykoliv přerušit poskytování služeb na serveru na dobu určitou, neurčitou nebo navždy. Provozovatel má právo kdykoliv odstavit server, a to i bez povinnosti jakéhokoli předchozího upozornění uživatele.
 5. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat všechny právní normy země, v níž vykonává svou podnikatelskou činnost a v níž působí registrovaná firma.
 6. Uživatel prohlašuje, že dlužník, jehož pohledávku na serveru eviduje a zamýšlí zveřejnit, je právnickou osobou ve smyslu zákona příslušné země v místě jejího podnikání. Uživatel souhlasí s tím, aby informace o jeho dlužníkovi využívali i třetí osoby užívající nebo sledující systém UNPAID.SUPPORT a národní projekty tohoto serveru. Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje o dlužníkovi a fakturách jsou pravdivé a nejsou založeny na fiktivních, klamavých či jinak zavádějících údajích, které by mohly dlužníka jakkoli poškodit. V případě prokázání takových praktik má provozovatel právo takové konto zablokovat a uložit uživateli pokutu.
 7. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud se na provozovatele obrátí orgán veřejné moci v souvislosti s vedením konkrétního občanského, obchodního, správního, trestního nebo jiného řízení, provozovatel je povinen poskytnout tomuto orgánu veškeré informace, které bude mít k dispozici a poskytnutí těchto informací se nepovažuje za porušení povinností provozovatele podle těchto všeobecných obchodních podmínek.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně doplnit nebo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky a to i v případě, pokud to bude vyžadovat ochrana práv nebo oprávněných zájmů provozovatele a/nebo návštěvníků a/nebo uživatelů a/nebo třetích osob.
 9. Uživatel bere na vědomí, že provozovatel bude zpracovávat osobní údaje pro účely interní evidence uživatelů služby a pro potřeby realizace nabídky dalších služeb provozovatele. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP uděluje uživatel provozovateli výslovný souhlas se zprávou, získáváním a zpracováváním jeho osobních údajů v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů pro účely a v rozsahu nezbytném k využívání služeb serveru UNPAID.SUPPORT. Uživatel potvrzuje, že byl provozovatelem seznámen s jeho právy vyplývajícími ze zákona, zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů.

PLACENÉ SLUŽBY

 1. Registrace uživatele na server UNPAID.SUPPORT je bezplatná. Bezplatné je i cele využívání správcovského systému nevyplacených faktur a dlužníků, který server firmám - registrovaným uživatelům nabízí.
 2. Zpoplatněná je návštěvníkům služba výpisu konkrétního dlužníka v národních projektech (kifizetetlenszamla.hu, nevyplacenafaktura.cz, nevyplatenafaktura.sk, niewyplaconafaktura.pl, unbezahlterechnung.at, unbezahlterechnung.de, unpaidinvoice.eu). Jedná se o kompletní výpis k jednomu dlužníkovi, který se nachází na serveru UNPAID.SUPPORT, tedy server eviduje minimálně 1 záznam nevyplacené faktury tohoto dlužníka. Tato služba se platí pomocí SMS a zadáním ověřovacího kódu přes mobilní telefon návštěvníka ve vybraných zemích. Tuto službu zabezpečuje Fortumo OÜ (http://fortumo.com/), Ülikooli 6A, 51003 Tartu, Estonsko, Reg.č.: 11378397, e-mail: support@fortumo.com (dále jen "Fortumo"). Cena jedné SMS jednoho výpisu dlužníka je ve vybraných zemích následující: Albánie - 120 ALL, Austrálie - 4 AUD, Rakousko - 3 EUR, Bělorusko - 23 880 BYR, Belgie - 3 EUR, Bosna a Hercegovina - 2.34 BAM, Bulharsko - 2.40 BGN, Chorvatsko - 15 HRK, Kypr - 4.04 EUR, Česká republika - 50 CZK, Dánsko - 20 DKK, Estonsko - 1.60 EUR, Finsko - 2.50 EUR, Francie - 3 EUR, Německo - 2.99 EUR, Řecko - 1.23 EUR, Hong Kong - 30 HKD, Maďarsko - 508 HUF, Indie - 150 INR, Irsko - 2.50 EUR, Itálie - 1.02 EUR, Kosovo - 1 EUR, Lotyšsko - 1.10 EUR, Litva - 5 LTL, Lucembursko - 3 EUR, Makedonie - 106.20 MKD, Moldavsko - 15 MDL, Černá Hora - 1.02 EUR, Nizozemsko - 3 EUR, Norsko - 20 NOK, Polsko - 7.38 PLN, Portugalsko - 1 EUR, Rumunsko - 1.24 EUR, Rusko - 140 RUB, Saúdská Arábie - 12 SAR, Srbsko - 120 RSD, Slovensko - 1.20 EUR, Slovinsko - 0.99 EUR, Španělsko - 1.45 EUR, Švédsko - 30 SEK, Švýcarsko - 3 CHF, Taiwan - 90 TWD, Turecko - 5 TRY, Ukrajina - 20 UAH, Spojené arabské emiráty - 20 AED, Velká Británie - 3 GBP. Platnost jedné vygenerované SMS je 24 hodin pro uplatnění ověření konkrétního dlužníka. Uvedená cena je koncová s DPH.